Dostępne na rynku narzędzia wspierające ekspansję przedsiębiorców na rynki zagraniczne:

brokereksportowy  Pomorski Broker Eksportowy to narzędzie, które wspiera pomorskich przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki zagraniczne.
 GoToBrand Program Go To Brand - Poddziałanie 3.3.3 PO Inteligentny Rozwój oferuje dotacje na wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
 MarkaPolskiejGospodarki Marka Polskiej Gospodarki ma promować rodzime produkty i przedsiębiorców za granicą. Polskie firmy są chętne do udziału w projekcie.
portal promocji eksportu Portal Promocji Eksportu to strona rządowa, która informuje o wszystkich dostępnych działaniach eksportowych dla przedsiębiorców. Na stronie można znaleźć informacje o misjach gospodarczych, targach zagranicznych i innych wydarzeniach związanych ze sprzedażą dóbr za granicą. Na tej stronie można pozyskać adresy Wydziałów Promocji i Handlu.
GO WORLD

Portal z bazą informacyjną na temat wybranych i promowanych kierunków eksportowych. Aktualne wydarzenia, targi, spotkania dla przedsiębiorców.

Zagraniczne biura handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sieć przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski. Docelowo ma powstać 70 biur.

Designed by RocketTheme
Text Size