Regulacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych

 1. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
  tekst pierwotny z dnia 20 października 1994r.: Dz. U. 1994 r. Nr 123, poz. 600
  tekst jednolity z dnia 14 lutego 2007r.: Dz. U. 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.
  tekst jednolity ustawy - pobierz.pdf
  tekst jednolity ustawy - wersja w języku angielskim - pobierz.pdf
 2. Zmiana ustawy z dnia 30 maja 2008r. (Dz. U. 2008r. Nr 118, poz. 746)
  tekst ustawy - pobierz.pdf
  tekst ustawy - wersja w języku angielskim - pobierz.pdf
 3. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia 2009r.
  tekst koncepcji - pobierz.pdf
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz związek komunalny z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 224, poz. 1477)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  tekst rozporządzenia - wersja w języku angielskim - pobierz.pdf
 5. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 15, poz. 79, wejście w życie z dniem 2 lutego 2010r.)
  Rozporzadzenie - pobierz.pdf

Klasyfikacja przedsiębiorstw

 1. Wyciąg z zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36)
  tekst wyciągu - pobierz.pdf
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220 poz. 1447)
  tekst jednolity ustawy - pobierz.pdf
 3. Tabela klasyfikacji przedsiebiorstw - opracowanie Departamentu Przedsiebiorstw BRE Banku S.A.
  tabela - pobierz.pdf