Regulacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 1. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 20 marca 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 360)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 września 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 135, poz. 905)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia z dnia 2 lipca 2009r.(Dz. U. 2009r. Nr 112, poz. 929)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 158, poz. 1249)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. 2004r. Nr 254, poz. 2546)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. 2010r. Nr 108, poz. 694)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 7. Regulamin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 15 stycznia 2010r.
  tekst regulaminu - pobierz.pdf