Pomoc publiczna

 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 123, poz. 1291)
  tekst ustawy - pobierz.pdf
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy publicznej z dnia 13 października 2006r. (Dz. U. 2006 r. Nr 190, poz. 1402)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. - uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 4. Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013
  tekst - pobierz.pdf
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008r. (Dz. U. 2008 r. Nr 232, poz. 1548)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  tekst rozporządzenia - wersja w języku angielskim - pobierz.pdf
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 15 Poz. 78, wejście w życie z dniem 2 lutego 2010r.) Rozporządzenie - pobierz.pdf


Fundusz Strefowy

 1. Instrument wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego wprowadziła ustawa z 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.)
  tekst ustawy - pobierz.doc
 2. Warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. 2006r. Nr 59, poz. 409 z późn. zm.)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf