1. Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenia w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej:
  z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. 2008 r. Nr 232, poz. 1557)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 17 czerwca 2008r. (Dz. U. Nr 119, poz. 763)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 19 września 2007r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1270)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 2 lutego 2007r. (Dz. U. Nr 26, poz. 169)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 19 czerwca 2006r. (Dz. U. Nr 118, poz. 804)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 20 września 2005r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1593)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 8 lutego 2005r. (Dz. U. Nr 32, poz. 275)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 14 września 2004r. (Dz. U. Nr 218, poz. 2210)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 30 marca 2004r. (Dz. U. Nr 75, poz. 696)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 22 października 2003r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1816)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 23 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 64, poz. 586)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 21 sierpnia 2001r. (Dz. U. Nr 107, poz. 1175)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
  z dnia 13 marca 2001r. (Dz. U. Nr 30, poz. 334)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli z dnia 13 czerwca 2001r. (Dz. U. 2001r. Nr 67, poz. 702).
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 16 marca 1998r. (Dz. U. 1998r. Nr 43, poz. 259)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 4. Zmiana rozporzadzenia z dnia 15 kwietnia 2005r. (Dz. U. 2005r. Nr 81, poz. 711)
  tekst rozporządzenia - pobierz.pdf
 5. Regulamin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 18 marca 1998r.
  tekst regulaminu - pobierz.pdf