Szanowni Przedsiębiorcy,

Zapraszamy na webinar, w ramach którego prawnicy Deloitte Legal omówią wprowadzone niedawno regulacje umożliwiające wielu przedsiębiorcom nabycie gruntu, którym dotychczas władali jako użytkownicy wieczyści. Nowe regulacje dotyczące nabycia własności gruntu przez użytkownika wieczystego

Bezpłatne seminarium on-line: 31 stycznia 2024 r., godz. 10:00 – 10:45

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku – Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Wałcz.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zbadanie doświadczeń oraz potrzeb pomorskich firm w zakresie wymogów dotyczących gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

ankieta GOZ

Ankieta jest działaniem poprzedzającym planowany do realizacji projekt strategiczny pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasadami gospodarki cyrkularnej (GOZ)”.

Projekt zostanie złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz z Partnerami, w tym Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Uzyskane odpowiedzi pozwolą na ocenę aktualnej sytuacji w województwie oraz pozwolą na określenie obszarów gdzie należy podjąć działania wspierające przedsiębiorstwa w zakresie transformacji GOZ.

Projekt planowany do realizacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE 2021-2027, Obszar – Środowisko, Podprogram – Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia (nr SIP LIFE-2023-STRAT-ENV-SIP-two-stage) przewiduje różne formy wsparcia dla pomorskich przedsiębiorców.

grafikaSzanowni Państwo, już 25.01.2024, godz 10:00 wraz z firmą PwC Polska podzielimy się praktycznymi informacjami dotyczącymi korzystania z ulgi z tytułu nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Nasze spotkanie ma za zadanie dostarczyć praktycznych informacji dotyczących korzystania z ulgi z tytułu nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Nie tylko rozwiejemy wszelkie wątpliwości, ale również odpowiemy na wszelkie pytania

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami