Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 46/94 o pow. 2,3564 ha (KW nr SL1S/00109424/1) przeznaczona częściowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny funkcji produkcyjno- składowej i usługowej oraz częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, położona na terenie miasta Słupska, przy ul. Portowej 15 (obręb 0001, Miasto Słupsk).

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/58 o pow. 2,1107 ha (KW nr KO1K/00124274/0) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty, składy i magazyny, położona na terenie Miasta Koszalin (obręb 0006, Miasto Koszalin).

Szanowni Przedsiębiorcy

Serdecznie zapraszamy członków zarządu i nie tylko na webinar poświęcony odpowiedzialności finansowej i podatkowej.

Webinarium: "Czy ja też odpowiadam za podatki? Pytania, które powinni sobie zadać członkowie zarządu niezależnie od zakresu swoich obowiązków"

li webinarium odpowiedzialnosc

Data i godzina: 21 lutego 2024 r.10:00-11:00

Rejestracja: link

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Szczecinka:

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami