Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II edycję konkursu pn.: " Akademia Menadżera MŚP" dla operatorów, którzy będą pośredniczyć w doborze oferty szkoleniowej i doradczej dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców i ich pracowników. Celem „Akademii Menadżera MŚP” jest dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (w tym mikro). Chodzi o wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i pracownikami.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami