Poniżej w celach jedynie poglądowych prezentujemy archiwalne teksty aktów prawnych dotyczących Słupskiej SSE.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 września 1997r. (Dz. U. Nr 135, poz. 905) - link

Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenia w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej: 
z dnia 5 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016, poz. 218) - link
z dnia 13 stycznia 2015r. (Dz. U. z 2015, poz. 166) - link
z dnia 20 maja 2014r. (Dz. U. z 2014, poz. 722) - link
jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Słupskiej SSE (Dz.U. z 2013 poz. 836) - link
z dnia 20 marca 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 360) - link

z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1557) - link
z dnia 17 czerwca 2008r. (Dz. U. Nr 119, poz. 763) - link
z dnia 19 września 2007r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1270) - link
z dnia 2 lutego 2007r. (Dz. U. Nr 26, poz. 169) - link
z dnia 19 czerwca 2006r. (Dz. U. Nr 118, poz. 804) - link
z dnia 20 września 2005r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1593) - link
z dnia 8 lutego 2005r. (Dz. U. Nr 32, poz. 275) - link
z dnia 14 września 2004r. (Dz. U. Nr 218, poz. 2210) - link
z dnia 30 marca 2004r. (Dz. U. Nr 75, poz. 696) - link
z dnia 22 października 2003r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1816) - link
z dnia 23 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 64, poz. 586) - link
z dnia 21 sierpnia 2001r. (Dz. U. Nr 107, poz. 1175) - link
z dnia 13 marca 2001r. (Dz. U. Nr 30, poz. 334) - link

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli z dnia 13 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 67, poz. 702) - link

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia z dnia 2 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 112, poz. 929) - link

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 16 marca 1998r. (Dz. U. Nr 43, poz. 259) - link
Zmiana rozporzadzenia z dnia 15 kwietnia 2005r. (Dz. U. Nr 81, poz. 711) - link

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst pierwotny z dnia 20 października 1994 r. - tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm. - link

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 15 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2546 z późn. zm.) - link
zmiana z dnia 19 maja 2010r. (Dz. U. Nr 108, poz. 694)  - link
zmiana (Dz.U. z dnia 10 grudnia 2014 r., poz. 1768) - link

Regulamin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 18 marca 1998r.- link

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy publicznej z dnia 13 października 2006r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1402) - link

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz związek komunalny z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1477 z późn. zm.) - link
wersja w języku angielskim - link
zmiana z 2010 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 79, wejście w życie z dniem 2 lutego 2010 r.) - link
zmiana z 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1444) - link

Powyższe rozporządzenie starciło moc poprzez art. 22 Ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych - link

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia z dnia 2 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 112, poz. 929) - link

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2064) - link

Wprowadził: AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami