Poniższe dane publikujemy jedynie w celach poglądowych. W celu uzyskania aktualnych informacji odsyłamy zainteresowanych do właściwych urzędów miast i gmin, które posiadają bieżące informacje na temat podatku od nieruchomości oraz możliwości uzyskania ewentualnego zwolnienia.

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdują się szczegółowe informacje dotyczące pomocy de minimis: www.uokik.gov.pl

Wprowadziła: AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami