Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A lub B oraz kurs komputerowy na poziomie: podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym.

W ramach szkolenia zapewnione są:

  • 120 h kursu z języka angielskiego/niemieckiego lub komputerowego
  • Egzamin i certyfikację na zakończenie szkolenia
  • Bezpłatne materiały szkoleniowe
  • Dogodne terminy zajęć

Projekty „Pomorska Akademia Językowa- certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych w sektorze MŚP lub w podmiotach ekonomi społecznej” oraz „Pomorskie z certyfikatem – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców woj. pomorskiego” współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projektodawcą jest firma Perfect English Małgorzata Stone. Projekt realizowany jest od 01.06.2017 roku do 31.12.2019 roku.

W ramach projektów zostaną przeprowadzone kursy językowe na pełnym poziomie kompetencji A lub B wg skali ESOKJ: języka angielskiego i języka niemieckiego kończących się egzaminem zewnętrznym TGLS oraz komputerowe na poziomie A, B lub C z uzyskaniem certyfikatu ECCC DIGCOMP.

WIĘCEJ