Jako partner wydarzenia zapraszamy przedsiębiorców na Forum "Jak się rozwinąć? - wspieranie rozwoju TWOJEJ FIRMY z wykorzystaniem Funduszy Europejskich", które odbędzie się w Szczecinku w Krono Design Center dnia 26 czerwca.

Miejsce: Szczecinek, Krono Design Center, ul. Pilska 2, sala nr 6 (budynek Politechniki Koszalińskiej)

Termin: 26.06.2018 r. godz. 10:00 – 15:00

Program wydarzenia:

10:00 – 10:10    Rejestracja uczestników spotkania

10:10 – 10:20    Czym jest sieć PIFE? – Kilka słów o Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku – prelegent: Małgorzata Kucharska-Kazirod Specjalista ds. Funduszy Europejskich LPI Szczecinek

10:20 – 10:35    Rola PARR w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - działania na rzecz przedsiębiorców – prelegent: Bartosz Świtała – Zastępca Kierownika Zespołu ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku

10:35 – 11:30    Polska Strefa Inwestycji - nowy program zachęt inwestycyjnych dla firm planujących nowe inwestycje/reinwestycje z uwzględnieniem zwolnień w podatku dochodowym.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową – prelegent:
Krzysztof Wojtowicz – Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte na region Gdańsk-Szczecin

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:30  Specjalistyczne usługi doradcze wspierające innowacje w MŚP– prelegent: Samanta Ułybin Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie

12:30 – 12:50 Zachodniopomorskie miejscem Twojej inwestycji – prelegent Magdalena Woźniak-Miszewska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

12:50 – 13:30 Złoto dla innowacyjnych czyli firmy w programie Horyzont 2020 – prelegent: Katarzyna Bartkowiak Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13:30 – 13:50 Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP – prelegent: Krzysztof Bałkowski Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie

13:50 – 14:00 Przerwa kawowa

14:00 – 14:40 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia – przedstawienie zasad konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – prelegent: Małgorzata Kucharska-Kazirod, Joanna Radomska Specjaliści ds. Funduszy Europejskich LPI Szczecinek

14:40 – 15:00 Pytania i odpowiedzi - dyskusja

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej informacji: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Opublikowano: 2018.06.20 MK