Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną odwołuje II przetarg łączny dotyczący nieruchomości położonych w obrębie 14 miasta Lęborka wchodzących w skład osiedla „Lębork-Wschód”, stanowiących działki: nr 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 282/13, ustalony na dzień 26 czerwca 2018r.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie przetargu jest nie upublicznienie informacji o przetargu poprzez brak zamieszczenia ogłoszenia na stronach internetowych www.wybierzlebork.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork.

Opublikowano: 2018.06.22 MK