W dniu 15 lipca 2018 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, regulującej w szczególności kwestie związane z cenami transferowymi.

Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i być stosowane do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. Niemniej projekt umożliwia również zastosowanie nowych przepisów do transakcji rozpoczętych po 31 grudnia 2017 r., natomiast decyzję w tej kwestii pozostawia się podatnikowi.

Celem wprowadzenia regulacji jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiony projekt ustawy dotyczy nie tylko zmiany przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych, ale także m.in. zasady ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych, korekty cen transferowych, itd. Zatem obejmuje ona swoim zakresem kompleksowe uregulowanie tematyki cen transferowych poprzez stworzenie odrębnego rozdziału w ustawie o CIT i ustawie o PIT.

Więcej na stronie Deloitte.

Opublikowano: 2018.07.18

Źródło: Newsletter Deloitte