Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku serdecznie zapraszają na II Słupską Konferencję Renowacji Zabytków „Pomocna Dłoń Zabytkom” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Słupska, która odbędzie się 17 i 18. 09.2018r. w godz. od 9.00 w Ratuszu Miejskim w Słupsku

Konferencja przybliża zagadnienia związane z ochroną i opieką nad zabytkami oraz konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych. W debacie biorą udział specjaliści od konserwacji i renowacji dawnej architektury, konserwatorzy i badacze historii oraz firmy prezentujące metody i materiały do odnawiania zabytków.

Uczestnikami Konferencji są pracownicy gmin, urzędów i instytucji zajmujących się ochroną zabytków, właściciele zabytków, firmy budowlane zajmujące się renowacją, instytucje zarządzające zabytkowymi nieruchomościami, opiekunowie zabytków, mieszkańcy pielęgnujący zamiłowanie do historii i dziedzictwa po dawnych właścicielach, młodzież i studenci historii.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie 

Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Opublikowano: 2018.09.03 MK