PSI Logo pion kolor1Już 16 października 2018 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu seminariów biznesowych nt. programu Polska Strefa Inwestycji. W programie spotkania przewidziano również prezentacje ofert regionalnych instytucji otoczenia biznesu w zakresie szeroko pojętego wsparcia przedsiębiorców.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna już teraz w każdej gminie środkowego Pomorza. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji wg nowych zasad. Udział w spotkaniu, to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o kryteriach jakie trzeba spełnić, aby to wsparcie uzyskać.

W dniu 4 września 2018r. opublikowano rozporządzenia wykonawcze do uchwalonej w czerwcu br. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu cała Polska stała się jedną specjalną strefą ekonomiczną tzw. Polską Strefą Inwestycji. Czternastu spółkom zarządzającym SSE przypisano geograficzne obszary działania. Zdefiniowano także zasady i kryteria udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Na jakim obszarze działa teraz Słupska SSE?
Słupska SSE obejmuje swym zasięgiem 16 powiatów Pomorza Środkowego, a Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską Strefą, staje się regionalnym punktem kontaktowym zarówno dla przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem decyzji o wsparciu na realizację nowych inwestycji, jak również gmin działających na terenie tych powiatów.

Decyzja o wsparciu będzie umożliwiała przedsiębiorcom ubieganie się o zwolnienie od podatku dochodowego i będzie wydawana na okres od 10 do 15 lat, w zależności od lokalizacji inwestycji. Maksymalny 15-letni okres będzie udzielany dla inwestycji realizowanych na terenie dotychczasowych podstref Słupskiej SSE. Warunkiem uzyskania decyzji będzie spełnienie przez przedsiębiorców kryteriów ilościowych (uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji) oraz kryteriów jakościowych opisanych w Rozporządzeniu ws. pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2018, poz. 1713). Kryteria ilościowe będą określały minimalne koszty inwestycji, których wysokość uzależniona będzie od stopy bezrobocia w danym powiecie (w porównaniu do przeciętnej stopy bezrobocia kraju), wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju inwestycji (sektora usług lub sektora przemysłowego). Mikro, małe i średnie firmy oraz inwestycje z sektora nowoczesnych usług będą mogły liczyć na preferencje i obniżenie kryterium ilościowego od 80 do 98%.

Przedsiębiorcy z regionu Pomorza Środkowego zainteresowani uzyskaniem wsparcia na nowe inwestycje mogą zwrócić się do Słupskiej SSE w celu analizy czy dany projekt inwestycyjny wpisuje się w ramy rządowego programu Polskiej Strefy Inwestycji. O szczegółach nowego programu będzie można się dowiedzieć w trakcie organizowanych przez PARR seminariów biznesowych (kalendarium najbliższych spotkań tutaj).

W partnerstwie siła.
Podczas spotkania w Słupsku część merytoryczną poprowadzi firma Deloitte oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską SSE. Partnerami wydarzenia są także inne spółki Samorządu Województwa Pomorskiego, tj. Agencja Rozwoju Pomorza S.A., która realizuje dwa strategiczne projekty: Invest in Pomerania i Pomorski Broker Eksportowy, a także prowadzi Lokalny Punkt Funduszy Europejskich zlokalizowany w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Ponadto będą obecni przedstawiciele Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. Dzięki temu w jednym miejscu przedsiębiorcy będą mogli spotkać wielu ekspertów, którzy przedstawią nie tylko „strefowy” instrument wsparcia, ale również inne formy tj. dofinansowanie działalności gospodarczej i finansowe instrumenty zwrotne. Przewidziano stoiska informacyjne gdzie będzie można porozmawiać z poszczególnymi ekspertami.

Kolejna instytucja wspierająca lokalną przedsiębiorczość będzie działać w Słupsku.
W trakcie seminarium nastąpi oficjalne otwarcie oddziału terenowego Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., którego celem jest wsparcie firm w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów przetargowych. To kolejna spółka Samorządu Województwa Pomorskiego operująca na terenie Ziemi Słupskiej, której działania ukierunkowane są na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości z sektora MŚP (więcej informacji tutaj).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Szczegóły nt. słupskiego spotkania, program i warunki rejestracji znajdują się tutaj.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami