W imienu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaparszamy Przedsiębiorców na organizowane przez PAIH targi pracy, które odbędą się w 12.05.2019r. w Londynie.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a jego celem jest przybliżenie Polakom mieszkającym w Lodnynie mozliwości podjęcia zatrudnienia w Polsce. Koncepcja Targów, które zostaną uroczyście otwarte przez Ministra PiT - p. Jadwigę Emilewicz zakłada także część merytoryczną w postaci 3 paneli dyskusyjnych. Ich uczestnikami mają być przedstawiciele administracji rządowej oraz przedstawiciele firm.

Targi Pracy stanowią niepowtarzalną szansę na przedstawienie oferty Państwa firmy potencjalnym pracownikom, którzy również w związku z możliwym opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, mogą rozważać relokację i powrót do kraju. W ramach pakietu uczestnictwa w cenie 2000 zł netto zapewniamy Państwa firmie:

  • Dedykowaną przestrzeń wyposażoną w stół i 2 krzesła,
  • Możliwość opublikowania logotypu firmy w materiałach reklamowych targów (w tym w drukowanym programie wydarzenia),
  • Możliwość opublikowania logotypu firmy wraz z wpisem na profilu wydarzenia, stworzonym na portalu Facebook,
  • Lunch dla 2 przedstawicieli firmy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

opublikowano 7.04.2019 K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami