W ostatnich miesiącach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („DKIS”) wydał już co najmniej kilka interpretacji indywidualnych potwierdzających możliwość zwolnienia z podatku dochodowego, na podstawie decyzji o wsparciu, całości dochodu z działalności wskazanej w tej decyzji, prowadzonej na terenie tam wskazanym, do wysokości limitu przyznanej pomocy publicznej.

więcej informacji

opublikowano 14.05.2019 K.K.