Słowińska Grupa Rybacka rozpoczęła nabór wniosków o dotację unijną na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach wsparcia można otrzymać nawet 400 tys zł.

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020r.

Termin składania wniosków: 16 września 2019r. – 10 października 2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka

Więcej  informacji na stronie - link

opublikowano: 11.09.2019r. K.K.