Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa wraz organizatorem Urzędem Miejskim w Koszalinie i przy udziale Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości  zapraszają wszystkich zainteresowanych na konferencję pn.: „Nadać znaczenie wydatkom. Rozwój lokalnych firm przez udział w zamówieniach publicznych„, która odbędzie się 02.października br.

Wydarzenie skierowane jest głównie do przedsiębiorców biorących udział bądź planujących brać udział w postępowaniach zakupowych i przetargach ogłaszanych przez koszalińskie urzędy. Podczas jego trwania dowiemy się, jakie kroki planuje podjąć koszaliński ratusz aby jak największa część jego wydatków pozostawała w Koszalinie, a zaproszeni przedsiębiorcy współpracujący z Urzędem opowiedzą o swoich doświadczeniach w skutecznym pozyskiwaniu od niego zleceń.

Program wydarzenia jest dostępny na stroniee interentowej organizatora - link

opublikowano: 25.09.2019r. - K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami