Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. W ramach nowej oferty programowej NCBR planuje ogłosić w przyszłym roku nowe 4 konkursy (w tym 3 w I osi priorytetowej).

Najważniejszym elementem oferty NCBR pozostają konkursy w formule tzw. „Szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1). W pierwszej połowie 2020 r. zaplanowano jeden konkurs z budżetem 1 200 mln zł, w którym zostaną wyodrębnione po dwie rundy dla dużych przedsiębiorstw oraz dla MŚP. Podobnie jak w latach 2017-2019, NCBR umożliwi dofinansowanie projektów, które w ramach konkursu SME Instrument (Faza II) ogłaszanego w ramach Horyzontu 2020 uzyskały certyfikat „Seal of Excellence” (konkurs od stycznia do września przyszłego roku) z budżetem 50 mln zł. W IV osi priorytetowej zaplanowany jest nowy konkurs dla projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe w poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konkursów oraz poznania harmonogramu ich ogłaszania zapraszamy do odwiedzenie strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - link.

opublikowano: 23.01.2020r., K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami