W imieniu „Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości” serdecznie zapraszamy na organizowany w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy cykl seminariów informacyjnych „USA & China Gate”, dotyczący podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne.

Do poniedziałku można zgłaszać chęć udziału w cyklu seminariów dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne. Seminaria będą realizowane w formule czterech dwudniowych zjazdów.

Harmonogram seminariów wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne sa na stronie Pomorskiego Brokera Eksportowego - link.

opublikowano: 12.02.2020r., K.K.