Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II edycję konkursu pn.: " Akademia Menadżera MŚP" dla operatorów, którzy będą pośredniczyć w doborze oferty szkoleniowej i doradczej dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców i ich pracowników. Celem „Akademii Menadżera MŚP” jest dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (w tym mikro). Chodzi o wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i pracownikami.

W imieniu organizatora zachęcamy do udziału w konkursie!

Pula dofinansowania w ramach konkursu to 47 mln z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski w II edycji programu „Akademia Menadżera MŚP można składać do 3 marca br. do godziny 10:00.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - link.

opublikowano: 26.02.2020r. K.K.