Niemiecka firma GEA Tuchenhagen rozbudowuje swój zakład produkcyjny w Koszalinie. W dniu 21 maja 2021 r. uroczyście wbito pierwszą łopatę pod budowę nowoczesnego kompleksowego centrum produkcji komponentów metalowych. Na początek zatrudnienie znajdzie co najmniej 50 osób, docelowo powstanie 200 miejsc pracy.

GEA jest jednym z największych dostawców dla technologii przetwórstwa spożywczego i pokrewnych gałęzi przemysłu. Ta międzynarodowa grupa technologiczna koncentruje się na maszynach i instalacjach, jak również na zaawansowanej technologii procesowej, komponentach i kompleksowych usługach.

W Polsce firma funkcjonuje w 6 lokalizacjach, w tym między innymi prowadzi zakład produkcyjny w Koszalinie. W skład produktów wchodzą m.in. pompy próżniowe, elementy zaworów, a także części separatorów i inne komponenty. Głównym celem nowej inwestycji jest dywersyfikacja produkcji oraz zwiększenie istniejących mocy produkcyjnych.

Rysunek 1 wizualizacja nowej fabryki

Rysunek 1: Wizualizacja nowej fabryki (źródło GEA)

Nowa fabryka będzie koncentrować się na procesach i produkcji komponentów ze stali nierdzewnej. Zakład będzie zaopatrywać w sposób ciągły inne oddziały GEA. Portfolio produktowe będzie wzmocnione i rozszerzone o centrum kompetencyjne dla pomp i komponentów. Konsolidacja produkcji wpłynie pozytywnie na konkurencyjność oraz na skrócenie terminów dostaw.

003. Konrad Klupczyński Prezes Zarządu GEA Tuchenhagen Polska

Rysunek 2: Konrad Klupczyński, Prezes Zarządu GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o., otworzył uroczystość wbicia pierwszej łopaty

W naszej okolicy powstaje jeden z największych oraz najnowocześniejszych zakładów koncernu GEA. Zastosowanie prekursorskich technologii oraz rozwiązań z zakresu metodologii LEAN pozwoli na produkcję wysokiej jakości komponentów i urządzeń procesowych oraz umocni pozycję GEA jako lidera na rynku krajowym i międzynarodowym. Zwiększenie ilości zatrudnienia na stanowiskach produkcyjnych, administracyjno-inżynierskich oraz planowane nawiązanie bliskiej współpracy z Politechniką Koszalińską oraz regionalnymi ośrodkami kształcenia zawodowego, pozytywnie wpłynie na atrakcyjność miasta Koszalina na rynku pracy, a także umożliwi młodym absolwentom zdobycie doświadczenia i niezbędnej wiedzy praktycznej, tak bardzo oczekiwanej przez przyszłych potencjalnych pracodawców. Wspólnie z naszymi partnerami chcielibyśmy realizować motto GEA „Engineering for a better world”– mówi Konrad Klupczyński, Prezes Zarządu GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o.

001. Wbicie 1 Łopaty pod fabryke GEA

Rysunek 3: W ramach uroczystego wbicia pierwszej łopaty symbolicznie posadzono drzewo

Firma GEA uzyskała od Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej decyzję o wsparciu, dzięki której może skorzystać z ulgi w podatku dochodowym. W ramach projektu zadeklarowano na tym etapie utworzenie co najmniej 50 nowych miejsc pracy, a docelowo inwestor zamierza utworzyć nawet 200.

Bardzo cieszy nas fakt, że do grona przedsiębiorców strefowych dołączył tak ważny dla tego regionu inwestor. Zaawansowane technologie, które będą wdrożone w nowej fabryce, wpisują się w ideę przemysłu przyszłości 4.0. Ponadto, inwestycja będzie przyjazna dla środowiska, wdrożone zostaną rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną. Obecny zakład funkcjonuje poza strefą, jednakże dzięki programowi Polska Strefa Inwestycji firma GEA może skorzystać z ulg podatkowych inwestując również na własnym terenie. Program ten premiuje przede wszystkim projekty innowacyjne i wysokojakościowe.” – mówi Mirosław Kamiński Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską Strefą.

 005. Certyfikat PSI wręczył MK Prezes PARR

Rysunek 4: Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR S.A. wręczył Certyfikat Polskiej Strefy Inwestycji na ręce Zarządu GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o.

Program Polska Strefa Inwestycji, który rozszerzył działalność specjalnych stref ekonomicznych, to zachęta dla przedsiębiorców rozważających otrzymanie pomocy publicznej na nowe inwestycje. Wsparcie można otrzymać nie tylko na terenie strefy, ale również na własnej działce, czego przykładem jest wydana decyzja dla firmy GEA.

Dotychczas w Podstrefie „Koszalin” Słupskiej SSE przedsiębiorcy zainwestowali ponad 500 mln zł i zatrudniają przeszło 2200 osób. Ponadto, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano już 9 decyzji o wsparciu dla koszalińskich firm, które zadeklarowały kolejne inwestycje rzędu 180 mln i utworzenie ponad 450 miejsc pracy.

 004. Gratulacje składa Prezydent Koszalina

Rysunek 5: Piotr Jedliński Prezydent Koszalina złożył gratulacje dla inwestora

„Każde miejsce pracy jest dla nas ważne i dlatego nowe zakłady są dla naszego miasta niezwykle istotne. Z roku na rok przybywa w Koszalinie inwestorów, co ma bezpośrednie przełożenie na niską stopę bezrobocia w naszym mieście, a także – co istotne z punktu widzenia mieszkańców – na konkurencyjność ofert pracy. Jako miasto znajdujące się w centrum Pomorza cieszymy się coraz większym zainteresowaniem firm, które zamierzają w korzystnym miejscu ulokować swój biznes. Są to poważni oferenci, którzy gwarantują nie tylko wysoką jakość swoich produktów, ale również oferują dobre warunki rozwoju koszalinian. Także w tym przypadku jestem spokojny o dalsze losy projektu, bo nasza współpraca z firmą GEA od początku układa się bardzo dobrze.” – mówi Piotr Jedliński, Prezydent Koszalina.

Bogata oferta inwestycyjna Koszalina, w tym świetne połączenie komunikacyjne i dobrze rozwinięta infrastruktura usług okołobiznesowych, zapewniają sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny. Do dyspozycji inwestorów pozostaje jeszcze 33 hektary gruntów.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i jest regionalnym punktem kontaktowym dla przedsiębiorców w ramach rządowego Programu Polska Strefa Inwestycji. Swym zasięgiem obejmuje 16 powiatów Pomorza Środkowego, w tym Miasto Koszalin.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami