Zapraszamy do subskrypcji profilu strefy na biznesowym portalu społeczościowym.

linkedin career advice

Mamy nadzieję, że obecność Strefy na portalu LI pozwoli na lepsze kojarzenie naszej marki, a także ułatwi kontakt z naszym Zespołem. Na tym kanale będziemy publikować treści związane m.in. z atrakcyjnością inwestycyjną obszaru SSSE w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, dostępnymi instrumentami wsparcia w rozwoju przedsiębiorców. Jest to także miejsce, w którym będziemy informować nt. funkcjonujących na naszym terenie przedsiębiorcach i ich działalności.Zależy nam na zbudowaniu społeczności, z którą chętnie podzielimy się wiedzą i doświadczeniem w zakresie różnych form wspierania inwestycji i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Słupska SSSE ⇨ One-Stop-Shop dla inwestorów:
☑️ atrakcyjne tereny inwestycyjne na Środkowym Pomorzu i w Północnej Wielkopolsce
☑️ ulgi podatkowe – w tym zwolnienie z podatku dochodowego w ramach programu Polska Strefa Inwestycji
☑️ doradztwo w zakresie pomocy publicznej i wskazanie dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców
☑️ opieka przed i po inwestycyjna
☑️ organizacja spotkań, szkoleń i wydarzeń gospodarczych.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, zarządzana przez Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest regionalnym punktem kontaktowym dla przedsiębiorców w ramach Programu Polska Strefa Inwestycji. Strefa współpracuje m.in. z Polish Investment and Trade Agency, regionalnymi Centrami Obsługi Inwestorów: Invest in Pomerania, Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, a także z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi. Swym zasięgiem obejmuje 97 gmin, zlokalizowanych w 16 powiatach w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.

Znajdziesz nas pod tym linkiem - LINK

https://www.linkedin.com/showcase/s%C5%82upska-specjalna-strefa-ekonomiczna