We wrześniu 2021 roku upłynęło 24 lata od utworzenia Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą zarządza Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Głównym celem utworzonych w Polsce pod koniec lat 90-tych stref ekonomicznych był m.in. zrównoważony rozwój obszarów o wysokiej stopie bezrobocia, ale także zagospodarowanie istniejącego majątku poprzemysłowego. Słupska Strefa powstała na terenach dawnej Fabryki Domów we Włynkówku pod Słupskiem.

W momencie powołania strefy obejmowała ona jeden kompleks pod nazwą „Słupsk-Włynkówko”. Miał on wówczas powierzchnię ponad 135 ha. Były to grunty zlokalizowane na granicy Miasta Słupsk i Gminy Słupsk, pomiędzy obecnymi ulicami Braci Staniuków, Grunwaldzką a Portową. Pierwsze zezwolenia na działanie w strefie otrzymały firmy związane z produkcją prefabrykatów betonowych tj. spółki Dombet oraz Probet, działające na terenie byłej Fabryki Domów.

2004

Fot. PARR - Podstrefa Słupsk -Włynkówko SSSE, 2004r.

Od tego czasu krajobraz gospodarczy znacznie się zmienił i dzięki strefie powstały kolejne nowoczesne zakłady przemysłowe. Teren pierwotnej Strefy został w pełni zagospodarowany przez wielu lokalnych i zagranicznych przedsiębiorców, w tym m.in.: Nordglass Sp. z o.o., Stako Sp. z o.o., Paula Fish Sławomir Gojdź Sp. j., Poldan Net Sp. z o.o., Faser-Plast Poland Sp. z o.o., MS więcej niż Okna Sp. z o.o., Leann Stańczyk S.A., Kamir Sp. z o.o., Oktan, Fabryka Turas Sp. z o.o. (link do filmu Podstrefy Słupsk-Włynkówko: https://www.youtube.com/watch?v=SXG29E0-gfc).

Ponadto w 2012 roku na terenie strefy powstał Słupski Inkubator Technologiczny, zarządzany przez PARR. Jest doskonałym uzupełnieniem Strefy, który wspiera młodych przedsiębiorców i rozwój nowoczesnych technologii. Łączy ze sobą środowisko biznesowe, edukacyjne i samorządowe.

2014.1

Fot. PARR - Podstrefa Słupsk -Włynkówko SSSE, 2014r.

Z biegiem lat w granice Słupskiej SSE włączano kolejne grunty inwestycyjne tzw. Podstrefy, także w sąsiednich powiatach woj. pomorskiego i na Pomorzu Zachodnim. Tereny te są w większości własności samorządów, ale również wchodzą w zasób Skarbu Państwa. Łącznie powstało 18 podstref inwestycyjnych o powierzchni ponad 910 ha (link: https://sse.slupsk.pl/index.php/pl/oferta-mainmenu/tereny-inwestycyjne/podstrefy-ssse).

PARR S.A. w ramach ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wydała do czerwca 2018 roku 159 zezwoleń na inwestycje dla przedsiębiorców. Wielkość zrealizowanych inwestycji na terenie obszaru Słupskiej Strefy wynosi 2,3 mld zł, a zatrudnienie ponad 4,5 tys. pracowników. Blisko 90% przedsiębiorców realizujących te inwestycje to polskie MŚP. Natomiast wśród kapitału zagranicznego inwestorzy pochodzą z: Cypru, Francji, Belgii, Niemiec, Szwecji, Norwegii.

Gdy od połowy 2018 roku, na mocy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, powstał rządowy program pod nazwą Polska Strefa Inwestycji, „cała Polska stałą się jedną specjalną strefą ekonomiczną”. Słupska SSE obecnie obejmuje swym zasięgiem 97 gmin na terenie 16 powiatów w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Od 3 lat wszyscy przedsiębiorcy planujący nową inwestycję bądź reinwestycję, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego, bez względu na lokalizację, również poza strefą, na własnej działce.

W ramach rozwoju społeczno-gospodarczego regionu PARR współpracuje z wieloma interesariuszami. Są to przede wszystkim samorządy, zarówno szczebla regionalnego, jak i lokalnego, a także Polska Agencja Inwestycji i Handlu, regionalne centra obsługi inwestorów i eksporterów, urzędy pracy, firmy konsultingowo-doradcze, stowarzyszenia i zrzeszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, czy klastry.

Program Polska Strefa Inwestycji premiuje przede wszystkim te projekty, które mają istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Dziś strefa ekonomiczna, to nie tylko miejsce innowacji i nowoczesnych technologii, ale także miejsce rozwijania tradycyjnych zakładów przemysłowych, gdzie zachęca się młodych absolwentów do pozostawania w swoim regionie, wspierając ich rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych w lokalnych firmach.

2019

Fot. PARR - Podstrefa Słupsk -Włynkówko SSSE, 2019r.

PARR jest uprawniona w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki do wydawania decyzji o wsparciu na nowe inwestycje i jest regionalnym punktem kontaktowym dla przedsiębiorców i samorządów.

Zachęcamy do kontaktu z nami!

Więcej na temat zasad inwestowania w ramach Polskiej Strefy Inwestycji można uzyskać; www.sse.slupsk.pl , tel. 59 840 11 73.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami