Spółka ROMB zamierza rozbudować swoją fabrykę w Złotowie i zwiększyć zdolności produkcyjne. W ramach nowej inwestycji powstanie nowoczesny zakład zajmujący się malowaniem profili aluminiowych. Na ten cel firma otrzymała decyzję o wsparciu od Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji. Zatrudnienie znajdzie co najmniej 150 osób. Uroczystość wręczenia decyzji odbyła się przy udziale Wiceministra Rozwoju i Technologii Grzegorza Piechowiaka, lokalnych władz samorządowych i Zarządu Słupskiej Strefy.

Początki firmy sięgają 1974 r. kiedy to rozpoczęto budowę Fabryki Elementów Wyposażenia Budownictwa „METALPLAST Złotów”. Powstały pierwsze hale i uruchomiono produkcję okuć. W 2007 roku nowym właścicielem została spółka Aluprof S.A. z Bielska-Białej wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kęty. W konsekwencji przejęcia firma zmieniła wówczas nazwę na Metalplast Karo Złotów S.A. Prywatyzacja firmy dała początek intensywnemu rozwojowi oraz głębokim zmianom w systemie zarządzania. Znaczne nakłady inwestycyjne poczynione w ostatnich latach w zakresie rozwoju produktowego ROMB, jak również na nowe projekty, np. odlewnictwa, akcesoriów dla systemów stolarki aluminiowej czy usług galwanicznych i narzędziowych sprawiły, że firma znacząco zwiększyła kooperację z firmami wewnątrz Grupy, jednocześnie budując coraz silniejszą pozycję na rynku krajowym. Z roku na rok zwiększa produkcję pod potrzeby Aluprof S.A.. Są to w głównej mierze elementy łączne stosowane przy produkcji aluminiowej stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementy wchodzące w skład systemów roletowych.

Obraz3

Fabryka z lotu ptaka (fot. ROMB S.A.)

Od wielu lat ROMB S.A. konsekwentnie realizuje wyznaczoną strategię rozwoju. W rezultacie przez pięć minionych lat spółka odnotowywała systematyczny wzrost sprzedaży, sukcesywnie zwiększała swoją aktywność na rynku krajowym i zagranicznym, poszerzała ofertę produktową, a także automatyzowała procesy produkcyjne.

Przed nami kolejny, bardzo istotny krok w rozwoju firmy. Powstaną dwie potężne, wielomilionowe inwestycje. Pierwsza to projekt sięgający 14 mln zł polegający na zwiększeniu zdolności produkcyjnych firmy poprzez zainwestowanie w pełni zautomatyzowaną linię odlewniczą produkującą aluminiowe pokrywy boczne do systemów roletowych oraz utworzenie malarni proszkowej.” – mówi Krzysztof Lukas, Prezes Zarządu ROMB S.A.

To nie jedyne plany rozwojowe spółki. Drugi projekt to budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Planowana inwestycja opiewająca na kwotę 86 mln zł znacznie zwiększy moce produkcyjne zakładu, a także pozwoli wprowadzić do oferty nowe, dotychczas nieposiadane technologie oraz produkty. Na działce o powierzchni około 2 hektarów powstanie nowoczesny zakład zajmujący się malowaniem profili aluminiowych. Cała infrastruktura oraz wyposażenie zakładu będą oparte na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Uruchomienie produkcji planowane jest na I kwartał 2023 r. Nowy zakład to większe możliwości dla naszej firmy, ale też nowe, atrakcyjne miejsca pracy i impuls rozwojowy dla Złotowa. Docelowo zatrudnienie znajdzie w nim ok. 150 osób.” – podkreśla Krzysztof Lukas.

Firma ROMB uzyskała od Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dwie decyzje o wsparciu w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji. Firma może skorzystać z ulgi w podatku dochodowym i zoptymalizować koszty prowadzenia swojej działalności.

ROMB 1

od lewej Grzegorz Piechowiak - Wiceminister RiT, Krzysztof Lukas - Prezes Zarządu ROMB S.A., Mirosław Kamiński - Prezes PARR S.A./SSSE

W dniu 25 października 2021 r. na terenie fabryki ROMB SA odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o wsparciu przy udziale Wiceministra Rozwoju i Technologii Grzegorza Piechowiaka, lokalnych władz samorządowych i Zarządu Słupskiej Strefy. W imieniu spółki ROMB S.A. decyzje odebrał Krzysztof Lukas, Prezes Zarządu.

Wszyscy doskonale wiemy, jak potrzebne są, zwłaszcza w obliczu pandemii, nowe inwestycje, które wpływają na wzrost gospodarczy. Dlatego bardzo się cieszę, że kolejna firma otrzymuje znaczne wsparcie pozwalające na rozbudowę i rozwój technologiczny w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.” – powiedział wręczając decyzję o wsparciu Wiceminister MRiT Grzegorz Piechowiak.

Program Polska Strefa Inwestycji, który rozszerzył działalność specjalnych stref ekonomicznych, to zachęta dla przedsiębiorców rozważających otrzymanie pomocy publicznej na nowe inwestycje z sektora produkcji i nowoczesnych usług dla biznesu. Wsparcie można otrzymać nie tylko na terenie strefy, ale również na własnej działce, czego przykładem jest wydana decyzja dla spółki ROMB.

ROMB 1.2

od lewej Mirosław Kamiński - Prezes PARR S.A./SSSE, Grzegorz Piechowiak - Wiceminister RiT, Krzysztof Lukas - Prezes Zarządu ROMB S.A.

Do grona przedsiębiorców strefowych dołączył ważny dla tego regionu i obecny od wielu lat inwestor. Cieszy nas fakt, że jest to pierwsza firma na terenie powiatu złotowskiego, która otrzymała wsparcie w ramach programu Polskiej Strefy Inwestycji. Program premiuje przede wszystkim projekty innowacyjne i wysokojakościowe. Planowane inwestycje spółki ROMB przyniosą nie tylko wyspecjalizowane miejsca pracy, ale również wdrożenie nowych technologii. Firma będzie wspierać zdobywanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, współpracując z lokalnymi szkołami branżowymi. Dodatkowo zadeklarowała współpracę z jednym z krajowych klastrów kluczowych, rozwijając powiązania kooperacyjne i wymianę doświadczeń technologicznych w swojej branży. Inwestycja będzie również przyjazna dla środowiska przyrodniczego.” – podkreśla Mirosław Kamiński Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską Strefą.

ROMB 2

od lewej Grzegorz Piechowiak - Wiceminister RiT, Ryszard Goławski - Starosta Złotowski

Starosta Złotowski Ryszard Goławski złożył na ręce Prezesa Zarządu firmy ROMB S.A. Pana Krzysztofa Lukasa gratulacje z tytułu przyznanego wsparcia od PARR S.A., zarządzającej obszarem Słupskiej SSE i działającej w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii. Zaznaczył, że jest to doskonale uhonorowanie wielu lat działalności i ogromna szansa na rozwój zatrudnienia dla mieszkańców powiatu złotowskiego. Starosta zachęcał również do nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia młodzieży z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pod kątem branżowego zapotrzebowania dla firmy ROMB S.A.

Zarówno powiat złotowski jak Miasto Złotów posiadają bogatą ofertę i dobrze rozwiniętą infrastrukturę usług okołobiznesowych, zapewniając sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny.

Uzyskane wsparcie jest potwierdzeniem dynamicznego rozwoju i innowacyjnych strategii zarządzania w firmie ROMB w ostatnim czasie. Wraz z prężnym rozwojem firm, miasto i jego mieszkańcy zyskują nowe miejsca pracy, a co za tym idzie nowe możliwości. W Urzędzie Miejskim podejmujemy wiele działań, aby zadbać o potrzeby złotowskich przedsiębiorców. Wdrożyliśmy program rozwoju przedsiębiorczości, oferując potencjalnym inwestorom ulgi w podatku od nieruchomości czy ulgi w podatku CIT możliwe do uzyskania w ramach właśnie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodatkowo powstało stanowisko opiekuna dla potencjalnych inwestorów, który wspiera ich w skomplikowanym procesie nabywania terenów i inwestowania na nich. W planach jest utworzenie biura karier, które umożliwi kształcenie młodzieży w kierunku wskazanym przez lokalnych przedsiębiorców. Chcemy, aby młodzież po szkole miała miejsce pracy, a przedsiębiorca wykształconego pracownika. Wszystkie podejmowane działania są konsekwencją przyjętej marki ‘Złotów. Wielkopolskie Zdroje’, która bazuje na posiadanych przez Złotów potencjałach”. – mówi Adam Pulit, Burmistrz Złotowa.

ROMB 3

Adam Pulit - Burmistrz Miasta Złotowa wręczył list gratulacyjny dla inwestora

Warty podkreślenia jest fakt, że na terenie Miasta i Gminy Złotów przedsiębiorcy mają preferencyjne warunki ubiegania się o ulgi podatkowe w programie Polska Strefa Inwestycji, jako że Złotów znajduje się na liście miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. To dodatkowa zachęta dla przedsiębiorców rozważających otrzymanie pomocy publicznej na nowe inwestycje w tym obszarze.

Zapraszamy kolejnych przedsiębiorców planujących nowe inwestycje do kontaktu z nami. Obecnie wykorzystujemy nowe narzędzia do komunikacji zdalnej i dzięki temu jesteśmy do pełnej dyspozycji inwestorów w całym regionie, zarówno pod kątem przedstawiania im oferty inwestycyjnej, przeprowadzania konsultacji, procedury wydania decyzji o wsparciu, czy organizacji webinariów biznesowych.” – podsumowuje Prezes Słupskiej Strefy.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i jest regionalnym punktem kontaktowym dla przedsiębiorców w ramach rządowego Programu Polska Strefa Inwestycji. Swym zasięgiem obejmuje 16 powiatów, w tym Powiat Złotowski i Miasto Złotów.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami