18.10.2017 - Szkolenie nt. zatrudniania cudzoziemców

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy w Słupsku, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku oraz Placówka Straży Granicznej w Ustce zaproszają na szkolenie dla przedsiębiorców nt. zatrudniania cudzoziemców  posiadających prawo pobytu w Polsce w dniu 18.10.2017r o godzinie 10.00 w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na Region Słupski przy al.Sienkiewicza 19.

Czytaj więcej...

18-24.11.2017 - Misja gospodarcza do Chin - Pomorski Broker Eksportowy

Pomorskie firmy z branży stoczniowej, chemicznej i spożywczej wezmą udział w Misji Gospodarczej Województwa Pomorskiego do Chin, która planowana jest na 18 – 24 listopada br. Udział przedsiębiorców z naszego regionu w wydarzeniu gospodarczym będzie możliwy dzięki wsparciu w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

2017.09.29 spotkanie z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszu UE

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Jak nie popełnić błędu? Najważniejsze zasady obowiązujące w trakcie realizacji projektów” organizowane w dniu 29 września 2017 r. poświęcone aktualizacji najważniejszych dokumentów mających zastosowanie podczas przygotowywania i realizacji projektów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

05.10.2017 Kurs na HR w Słupsku

Masz trudności ze znalezieniem pracowników i rozważałeś zatrudnienie cudzoziemców, ale obawiasz się kruczków prawnych? Twoja organizacja zatrudnia świetnych ludzi, a Ty chcesz rozwijać ich talenty i motywować ich do osiągania sukcesów? A może chcesz poznać metody ciągłego doskonalenia organizacji?

Czytaj więcej...

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy przy tworzeniu, aktualizacji programów kształcenia dla nowych kierunków w Akademii Pomorskiej

W związku z rozpoczęciem przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego realizacji zadania w projekcie Akademii Pomorskiej „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”,  którego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki   i subregionalnego rynku pracy, zapraszamy do współpracy przedsiębiorców którzy chcieliby się zaangażować w pracę nad programami kształcenia słupskiej uczelni.

Czytaj więcej...