7 - 11.10. 2019r. - NOC Szkoleń - Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa

W dniach 7-11 października odbywa się w Koszalinie „Noc Szkoleń”. Koszalińska Izba Przemysłowo Handlowa jest partnerem tego wydarzenia.
W ramach przedsięwzięcia przez cały tydzień w godzinach wieczornych odbywają się nieodpłatne szkolenia w różnych częściach miasta i o różnej tematyce, również biznesowej.

Czytaj więcej...

Szkolenia - Biznes Społecznie Odpowiedzialny

W ramach programu "Solidarność ekonomiczna", realizowanego w partnerstwie przez Miasto Słupsk i Centrum Inicjatyw Obywatelskich, można wziąć udział w szkoleniu. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w jednym z dwóch proponowanych terminów.

Czytaj więcej...

Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych - konkurs na operatora projektu grantowego

Instytucja pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła konkurs mający na celu wyłonienie operatora projektu grantowego pn. „Pomorski Broker Usług Badawczo-Rozwojowych” w ramach Poddziałania 1.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przewiduje się wybór jednego beneficjenta - operatora projektu grantowego, który będzie odpowiedzialny za stworzenie regionalnego systemu dofinansowania usług badawczo-rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami