Dnia 15 lutego 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej RPO Województwa Pomorskiego

Opublikowano: 2018.12.04 MK