Polsko-Portugalska Izba Gospodarcz (PPCC) zaprasza do udziału w misji biznesowej organizowanej przy wsparciu Portugalskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP).

Celem misji jest zapewnienie polskim uczestnikom indywidualnych spotkań B2B z potencjalnymi portugalskimi partnerami biznesowymi, w ich siedzibach, zgodnymi z zadanym przez polskich uczestników profilem (brief). PPCC dostarcza też potrzebnej wiedzy na temat specyfiki rynku (uwarunkowania prawne i proceduralne), najważniejszych graczy, konkurencji oraz profilu konsumentów. Dogłębne i bezpośrednie poznanie rzeczywistości rynkowej kraju jest jedną z najważniejszych składowych przyszłego sukcesu.

Misja jest organizowana wspólnie z Portugalską Izbą Przemysłowo-Handlową (CCIP), prywatnym proaktywnym stowarzyszeniem biznesowym o rozległej sieci kontaktów, wspierającym firmy nieprzerwanie od 1834 roku. CCIP wspiera i promuje rozwój swoich członków zarówno w kraju jak i na poziomie międzynarodowym. Jest również instytucją łączącą sektor małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi graczami (szczegóły w załączonych dokumentach).

Więcej informacji w załączonej ulotce.

Opublikowano: 2019.03.07 MK