Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Polskie Mosty Technologiczne.

Projekt sierowany jest do

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wszystkich sektorów, które kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis i posiadają innowacyjny produkt, usługę bądź technologię na wybranych poza unijnych rynkach.

W ramach projektu PMT przedsiębiorca/przedsiębiorczyni otrzyma wsparcie w wysokości do 200 tys. PLN – de minimis (w formie bezgotówkowej i gotówkowej):

  •  3 dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje),
  • 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji,
  • 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym, na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju,
  • wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników ZBH, którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami/kontrahentami/inwestorami.

Więcej informacji na stronie

opublikowano 18.04.2019 K.K.