Zgodnie z przepisami wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia (analogicznie –określonej w decyzji o wsparciu). Wnioskując niegdyś o zezwolenie na działalność w SSE, a obecnie – o decyzję o wsparciu należy więc starannie określić rodzaje działalności, z jakich podatnik osiąga lub planuje osiągać dochody, aby zagwarantować sobie prawo do jego zwolnienia. Okazuje się jednak że, zdaniem sądów administracyjnych, od tej reguły mogą być wyjątki.

Zapraszamy do lektury przygotowanej przez firmę Grant Thornton - materiał dostępny jest na stronie internetowej.

Opublikowano: 2019.05.15 MK