Pozostał miesiąc na skorzystanie z Mikropożyczki finansowanej ze środków unijnych. Wnioski składać można jeszcze w czerwcu, do wykorzystania limitu środków. Do tej pory z Mikropożyczki skorzystało ponad 370 przedsiębiorców na kwotę blisko 21 mln zł. Dla kogo? Mikro i małych przedsiębiorstw rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, które realizują przedsięwzięcia rozwojowe (inwestycje) na terenie województwa pomorskiego.

O jaką pożyczkę można się starać?
Do 100.000 zł, na okres do 60 m-c, z możliwością do 6 m-c karencji w spłacie kapitału.

Na co?
Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w celu: poprawy potencjału konkurencyjnego, poprawy zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi, zwiększenia produktywności.

Wskazane cele realizowane mogą być poprzez inwestycje związane m.in. z:
• wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
• unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
• modernizacją środków produkcji;
• adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
• wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

wiecej

opublikowano 03.06.2019 K.K.