W dniu 19.06.2019 zostały opublkowane długo wyczekiwane objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie nowych zasad poboru podatku u źródła, czyli w uproszczeniu zasad poboru zryczałtowanego podatku od dokonywanych za granicę płatności z tytułu odsetek, należności licencyjnych, dywidend oraz zakupu szeroko rozumianych usług niematerialnych. Należy zaznaczyć, że jest to projekt objaśnień, do którego do 30 czerwca można zgłaszać uwagi i komentarze.

 Podatek u źródła – co zawierają objaśnienia?

Pomimo, że opublikowane objaśnienia są dosyć ogólne, już z ich pobieżnej lektury wyłania się restrykcyjne stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie interpretacji nowych regulacji. Polskie podmioty będą zobowiązane do wielu nowych, dodatkowych obowiązków w zakresie weryfikacji zagranicznych kontrahentów (zarówno powiązanych jak i niepowiązanych) pod kątem możliwości skorzystania ze zwolnień lub obniżanych stawek podatku u źródła, w szczególności, w zakresie możliwości uznania kontrahentów za rzeczywistych odbiorców płatności z Polski.

Więcej informacji na stronie

opublikowano 24.06.2019r. K.K.

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami