Badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w badaniu klimatu inwestycyjnego w Polsce. Celem badania jest zebranie opinii przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, dotyczących szerokiego spektrum czynników mających wpływ na warunki rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami