05.12.2018 - Webcast: Ulgi podatkowe 2019 - Deloitte

W Polsce dokonuje się istotna zmiana systemu podatkowego. Oprócz proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, wprowadzany jest nowy system ulg podatkowych, mających wspierać określone, istotne z perspektywy Państwa, typy aktywności.

Czytaj więcej...

09.11.2018 - SIT - spotkanie nt. możliwości pozyskania wsparcia przez osoby powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 9 listopada 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez osoby powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Czytaj więcej...

7.11.2018 - Webcast: Ulga na działalność badawczo-rozwojową w sektorze automotive, budowy maszyn, metalowym i budowlanym

Od 1 stycznia 2018 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową jest jeszcze bardziej atrakcyjna niż w poprzednich dwóch latach. Przedsiębiorcy mogą dokonać dodatkowego odpisu od podstawy opodatkowania w wysokości aż 100% kosztów takiej działalności, a ci, którzy mają status centrum badawczo-rozwojowego, nawet 150%.

Czytaj więcej...

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami