logo PARR pl Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (skrót: PARR) powstała w 1994 roku. Działalność PARR S.A skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwojowi regionalnemu. W ramach Działu Rozwoju Regionalnego PARR S.A. prowadzi działalność informacyjną i doradczą dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.  PARR S.A jest realizatorem wielu przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ubiegamy się o środki finansowe oraz pomagamy w ich pozyskiwaniu przez różne instytucje. Nasze projekty mają wpływ na promocję i rozwój regionu, wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych i rozwój funkcjonujących przedsiębiorstw. PARR S.A. poprzez współpracę z samorządami kreuje klimat oparty na partnerstwie i współpracy, sprzyjający rozwojowi lokalnego biznesu. Agencja odgrywa dużą rolę w promowaniu eksportu i nawiązywaniu kontaktów zagranicznych poprzez lokalne MŚP, organizując seminaria i konferencje, promując przedsiębiorstwa na zagranicznych targach, misjach gospodarczych i podczas wizyt studyjnych. Więcej na temat działalności PARR oraz aktualnie realizowanych projektach: www.parr.slupsk.pl

logo SSSE plPARR S.A zarządza od 1997 roku Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną (skrót: SSSE), która jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakim posługuje się wspierając rozwój gospodarczy regionu Pomorza. Słupska SSE to 816,7878 ha gruntów inwestycyjnych, zlokalizowanych na terenie województw: pomorskiego (Podstrefy: Słupsk-Włynkówko, Słupsk-Westerplatte, Redzikowo, Wieszyno, Ustka, Czarne i Debrzno) i zachodniopomorskiego (Podstrefy: Koszalin, Wałcz, Szczecinek, Polanów, Tychowo, Laski Koszalińskie, Kalisz Pomorski i Karlinko). Więcej na: www.sse.slupsk.pl

sit logo plPARR S.A. wspiera powstawanie nowoczesnej gospodarki, opartej o innowacyjne technologie. W tym celu wybudowany został w 2012 roku na terenie Strefy Słupski Inkubator Technologiczny (skrót: SIT). Inkubator to szczególne i jedyne miejsce w naszym regionie, które oferuje przyjazny klimat dla rozwoju projektów innowacyjnych. SIT daje szanse i umożliwia nawiązywanie wzajemnych relacji pomiędzy firmami strefowymi, lokalnym biznesem, instytucjami naukowo-badawczymi oraz firmami okołobiznesowymi. Od czerwca 2014 roku w SIT funkcjonuje Pracownia Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych (ARiSW). Więcej na: www.sit.slupsk.pl

Logo OWESProjekt Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (skrót: OWES) realizowany w ramach VII Priorytetu „Promocja Integracji Społecznej”, Poddziałaniu 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest od dnia 1 kwietnia 2013 roku. Daje nowe możliwości dla ludzi zainteresowanych sektorem gospodarki jakim jest ekonomia społeczna. Naszymi działaniami obejmujemy sześć powiatów Województwa Pomorskiego przez utworzone w nich Lokalne Centra Ekonomii Społecznej oraz centralny Ośrodek, który znajduje się w Słupsku. Więcej na: www.owes.slupsk.pl

Wprowadziła: AJ

Inwestorzy SSSE