SIT 1

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. angażuje się w promocję inwestycji z odnawialnych źródeł energii. Działamy na rzecz utworzenia Bałtyckiego Centrum Czystej Energii. Współpracujemy z wieloma firmami reprezentującymi sektor OZE. Organizujemy konferencje i seminaria dot. energii odnawialnych.
Przy budowie i wyposażaniu obiektu Słupskiego Inkubatora Technologicznego zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiały oraz rozwiązania z zakresu OZE, w tym m.in.: instalacja ogniw fotowoltaicznych na szklanej  fasadzie budynku od strony południowej; podwójna fasada szklana na stronie wschodniej, w celu zatrzymania ucieczki ciepła; zastosowanie absorpcyjnej pompy cieplnej zasilanej gazem; rekuperacja; budowa zbiornika wodnego napełnianego wodą deszczową z dachu SIT (pełniącego również rolę rekreacyjną z systemem fontann); zastosowanie systemów solarnych do ogrzewania wody (uzupełnienie systemu podgrzewania CWU - zastosowano zestaw próżniowych paneli słonecznych); montaż osadnika i separatora podczyszczającego ścieki opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych.
Obecnie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego tworzy w Supskim Inkubatorze Techonlogicznym Pracownię OZE. (fot. arch. PARR)

Wprowadziła: AJ

Inwestorzy SSSE