logo PARR pl Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (skrót: PARR) powstała w 1994 roku. Działalność PARR S.A. skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie inicjatyw służących szeroko rozumianemu rozwojowi regionalnemu. W ramach Działu Rozwoju Regionalnego PARR S.A. prowadzi działalność informacyjną i doradczą dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.  PARR S.A jest realizatorem wielu przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ubiegamy się o środki finansowe oraz pomagamy w ich pozyskiwaniu przez różne instytucje. Nasze projekty mają wpływ na promocję i rozwój regionu, wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych i rozwój funkcjonujących przedsiębiorstw. PARR S.A. poprzez współpracę z samorządami kreuje klimat oparty na partnerstwie i współpracy, sprzyjający rozwojowi lokalnego biznesu. Agencja odgrywa dużą rolę w promowaniu eksportu i nawiązywaniu kontaktów zagranicznych poprzez lokalne MŚP, organizując seminaria i konferencje, promując przedsiębiorstwa na zagranicznych targach, misjach gospodarczych i podczas wizyt studyjnych.

 

Logo OWESbaner boczny Inwestuj w Pomorskie pl

Przejdź do strony internetowej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z informacjami na temat realizowanych projektów współfinansowanych przez fundusze unijne  PRZEJDŹ

Wprowadziła: AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami