Baner 1-PL-misja-niemcy d

NABÓR NA MISJĘ GOSPODARCZĄ PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA OZE
DO NIEMIEC W TERMINIE 8-11 KWIETNIA* 2014 R.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego na udział w wyjazdowej misji gospodarczej do Niemiec z sektora OZE w terminie 8-11 kwietnia* 2014 r.

Misja jest organizowana przez Pomorską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „INWESTUJ W POMORSKIE II – Promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu województwa pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 1 – Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie: 1.6 Promocja gospodarcza regionu, poddziałanie: 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.

 

W ramach misji zaplanowany jest udział: w targach Hannover Messe 2014 w Hanowerze, w tym spotkania z firmami z sektora OZE, możliwość rozmów B2B; a także wizyty studyjne do branżowych parków naukowo-technologicznych, centrów badawczo-rozwojowych oraz do firm.

Dla uczestników misji przygotowane zostaną warsztaty przedwyjazdowe, których główną tematyką będzie wzmocnienie aktywności międzynarodowej poprzez ukazanie różnic kulturowych w biznesie oraz specyfiki rynku niemieckiego.

Zgodnie Regulaminem Uczestnictwa nabór skierowany jest do MŚP mających siedzibę w woj. pomorskim, spełniających kryteria udziału. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej otrzymują częściowe dofinansowanie w ramach pomocy de minimis.

Liczba firm objętych wsparciem: 5

Dokumenty należy przesłać korespondencyjnie (pocztą / kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj.:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
z dopiskiem na kopercie Rekrutacja INWESTUJ W POMORSKIE II – Niemcy OZE

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa **5 marca 2014 (wydłużenie terminu z 26 lutego 2014 r.)

Decyduje data i godzina wpływu do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Formularze uczestnictwa złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator Misji (PARR) zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia i złożenia dodatkowych wyjaśnień i informacji dot. profilu firmy, jej charakterystyki działalności i potencjału.


W Misjach może wziąć udział kilku przedstawicieli reprezentujących jednego przedsiębiorcę, przy czym wsparcie w ramach projektu otrzyma 1 osoba z danej firmy, a koszt pozostałych osób zostanie pokryty przez przedsiębiorcę we własnym zakresie.

Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Misji zostanie umieszczona na stronie internetowej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (www.parr.slupsk.pl) w terminie do **8 marca 2014 r.

Informacje o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji oraz ramowy program tej Misji zostanie również przesłany drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez przedsiębiorcę w Formularzu Uczestnictwa. Firmy, które nie zakwalifikują się do w/w konkursu mogą wziąć udział na własny koszt. W tym celu niezbędne jest omówienie z organizatorem misji terminu zgłoszeń, zakresu i oszacowanie kosztów udziału.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 59 840 11 73

* Termin może ulec zmianie o +/- 1 dzień i jest zależny od czynników logistycznych. O zmianie terminu przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji zostaną niezwłocznie powiadomieni.
**W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu rekrutacji.

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa .pdf

Zał. 1 Formularz uczestnictwa .docx  - aktualizacja z dnia 10.02.2014

Zał. 2 Kryteria rekrutacji .pdf - aktualizacja z dnia 10.02.2014

Zał. 3 Sprawozdanie merytoryczne .docx

Zał. 4 Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis .pdf

Zał. 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis .docx

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis .docx

Zał. 7 Oświadczenie o braku konieczności skladania sprawozdania Z-06 .docx

Zał. 8 Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx

Zał. 8a do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx

Zał. 8b do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx

Zał. 8c do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx

Zał. 8d do Oświadczenie o spełnianiu kryteriow MSP .docx

Zał. 9 Oświadczenie o zawarciu kontraktów handlowych .docx

Wzór umowy .pdf - aktualizacja z dnia 10.02.2014