Fotolia 40421038 Subscription Monthly XXLRozpoczęliśmy dwa konkursy na udział w misjach gospodarczych do Norwegii dla branży ICT oraz do Danii dla branży ekotechnologii w rolnictwie.

Jedenaście firm z Pomorza może ubiegać się o dofinansowanie udziału w wyjazdach.

 

 

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ze Słupska organizuje kolejne misje gospodarcze do Skandynawii w ramach projektu "Inwestuj w Pomorskie 2". Jedenaście firm z Pomorza może ubiegać się o dofinansowanie udziału w wyjazdach.

Rozpoczęły się dwa konkursy na udział w misjach do Norwegii dla branży ICT oraz do Danii dla branży ekotechnologii w rolnictwie.

 

Baner 1-PL-misja-norwegiaMisja do Norwegii planowana jest w dniach 13-16 października br., w okresie trwania Oslo Innovation Week. Oslo jest głównym ośrodkiem ICT i nowoczesnych technologii, skupiającym aż 60% firm z tego sektora w całej Norwegii. W programie misji planowane są spotkania z firmami norweskimi, rozmowy B2B, a także w ramach wymiany dobrych praktyk wizyty studyjne do branżowych parktów-naukowo technologicznych i klastrów.

We współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo oraz Norwesko-Polską Izbą Gospodarczą planowane jest polsko-norweskie seminarium biznesowe połączone z networkingiem dla firm. Działania promocyjne PARR zostały objęte patronatem honorowym Ambasadora Norwegii w Polsce.

Norwegia jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Pomorza. Widzimy wiele pól do współpracy, m.in. w sektorze morskim, przemyśle offshore, energetyce, technologiach środowiskowych, czy też branży ICT. Liczymy, że misja wyjazdowa wzmocni nasze stosunki gospodarcze, a pozyskane dobre praktyki od partnerów norweskich i wymiana doświadczeń zaowocują implementacją ciekawych wspólnych projektów, zarówno na Pomorzu jak i w Norwegii" mówi Mirosław Kamiński, Prezes PARR S.A.

Szczegóły oraz ogłoszenie o naborze na misję do Norwegii - tutaj.

Baner 1-PL-misja-daniaMisja do Dani odbędzie się w dniach 24-26 listopada br. Uczestnicy misji wezmą udział w targach Agromek 2014. Jest to jedna z największych imprez wystawienniczych sektora rolnego w Europie. Targi prezentują całą gamę produktów i technologii związanych bezpośrednio z produkcją rolną, a także z ochroną środowiska, alternatywnymi źródłami energii, ekologią. Podczas targów zaplanowano matchmaking dla firm.

Do udziału w misji zgłaszać mogą się firmy działające w branży ekotechnologii w rolnictwie w tym m.in. producenci biogazu, biomasy, peletów, a także firmy zajmujące się gospodarką odpadami, wykorzystaniem OZE - świadczace usługi i oferujące produkty wspierające sektor rolny" – komentuje Bartosz Świtała, Kierownik Projektu.

Podobnie jak w misji norweskiej, zorganizowane zostaną wizyty studyjne w ramach wymiany dobrych praktyk. Misję wspiera WPHI Ambasady RP w Kopenhadze oraz Polsko-Duńska Izba Gospodarcza.

Szczegóły oraz ogłoszenie o naborze na misję do Danii - tutaj.


Zapraszamy firmy z całego Pomorza do udziału w misjach. Dla uczestników przygotowujemy warsztaty przedwyjazdowe, których główną tematyką będzie specyfika rynku duńskiego i norweskiego, w tym różnice kulturowe i ich wpływ na prowadzenie biznesu w Skandynawii" – dodaje Bartosz Świtała.

Do tej pory zrealizowaliśmy dwie misje w ramach projektu, do Szwecji dla branży ICT oraz do Niemiec dla branży OZE. Więcej o tych misjach tutaj.

Misje gospodarcze organizowane są przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ze Słupska w ramach projektu pt. „INWESTUJ W POMORSKIE II – Promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu województwa pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. PARR S.A. zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

Patronat honorowy: Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Pomorskiego. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Misje wspiera również Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza.


Celem projektu jest promocja i wsparcie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw (MŚP) oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej woj. Pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech. Projekt zakłada organizację 5 wyjazdowych zagranicznych misji gospodarczych do krajów Skandynawii (Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia) oraz Niemiec. Branże priorytetowe: ICT, odnawialne źródła energii oraz ekotechnologie.

W trakcie wyjazdów planowane są udziały w targach, organizacja spotkań B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami klastrów i parków technologicznych. Dla zrekrutowanych przedsiębiorców zorganizowane zostaną również warsztaty przedwyjazdowe, których główną tematyką będzie wzmocnienie aktywności międzynarodowej poprzez ukazanie różnic kulturowych w biznesie oraz specyfiki rynków w krajach docelowych.

Zapraszamy przedsiębiorców z Pomorza do udziału w projekcie!

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu:
Tel: 59 840 11 73
Fax: 59 841 32 61
E-mail: invest@parr.slupsk.pl

Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na Facebook'u: facebook.com/SlupskSEZ 

 

Osoby kontaktowe:
Bartosz Świtała, Kierownik Projektu – kom. 604 450 206, bartek@parr.slupsk.pl
Marcin Ingielewicz, Koordynator ds. Organizacji i Promocji, marcin.ingielewicz@sit.slupsk.pl

Patronat honorowy:

jasne-poziom-eng jpeglogo MarshalPomorskie h70logo NorwegianEmbassy h70logo MPG h70invest in Poland 70

Nasi partnerzy:

 logo investinpomerania h70logo wphi-en h70

loga eu

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 1 – Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie: 1.6 Promocja gospodarcza regionu
Poddziałanie: 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.


SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami