Pomorska Agencja Roywoju Regionalnego S.A. dokonała rozstrzygnięcia zapytania o cenę na przeprowadzenie warsztatów na temat rynku norweskiego.

Wybór: Po spełnieniu kryteriów formalnyych oraz decydujących o wyborze (waga 100%) kryterum ceny wygrała oferta:

Instytut Dyolomacji. Anita Frankowiak, 11-034 Tomaszkowo, ul. Panny 9

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu.