W dniu 20.02.2015 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej.

Komisja dokonała oceny nadesłanych zgłoszeń na misję gospodarczą do Finlandii.

Aktualna lista rankingowa firm:

Nazwa firmy

Data wpływu
zgłoszenia

Godzina wpływu
zgłoszenia
Status zgłoszenia Uwagi
HolonGlobe Sp. z o.o. 18.02.2015 10:35 Zakwalifikowany -
CRT Capital Sp. z o.o. 18.02.2015 13:11 Zakwalifikowany -
Nearshoring Solutions 20.02.2015 10:03 Zakwalifikowany -
Volanto Sp. z o.o. 20.02.2015 13:39 Zakwalifikowany -
Systemy Dawid Krętkowski 20.02.2015 13:50 Zakwalifikowany -

Zakwalifikowanym firmom gratulujemy!!!

Nabór uczestników na misję gospodarczą do Finlandii został zakończony.

Black Pearls Investments Sp. z o.o.