Konferencja pt. „From idea to a successful international cooperation – Pomerania meets Scandinavia & Germany", która odbyła się 10.06.2015r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, była platformą do dyskusji, networkingu i wymiany najlepszych praktyk biznesowych, przydatnych w kontaktach z partnerami zagranicznymi. W konferencji wzięło udział ponad 170 osób. Oprócz lokalnych i regionalnych firm i instytucji otoczenia biznesu gościliśmy liczną grupę partnerów z zagranicy.

Konferencję uroczycie otworzył Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR S.A. wraz z Ryszardem Świlskim, Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego i Robertem Biedroniem, Prezydentem Słupska.

IMG 0261 crIMG 0267 crIMG 0274 cr

[Mirosław Kamiński Prezes Zarządu PARR S.A.; Ryszard Świlski Marszałek woj. Pomorskiego; Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupsk]

Wydarzenie miało na celu podsumowanie działań, związanych z misjami gospodarczymi do Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji i Niemiec, zorganizowanymi przez PARR w latach 2013-2015 w ramach projektu „Inwestuj w Pomorskie 2 - Promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu województwa pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech". O doświadczeniach z wyjazdów opowiedział Bartosz Świtała, Kierownik Projektu, PARR S.A.

SAM 2269 cr
[Bartosz Świtała Kierownik projektu - Inwestuj w Pomorskie II]

Głównym celem było również przedstawienie praktycznych porad dla przedsiębiorców dot. współpracy ze Skandynawią i Niemcami oraz ukazanie różnic kulturowych, które wpływają na relacje biznesowe. Kolejną tematyką poruszaną podczas tej konferencji był potencjał gospodarczy naszego regionu oraz dlaczego warto tu inwestować i rozwijać działalność gospodarczą.

Wprowadzenie do specyfiki rynków w krajach docelowych projektu.

IMG 0280leif
[zdjęcia: Ania Chojnacka Dyrektor AHK - prezentacja rynku niemieckiego, Leif Christianesen Członek Zarządu SPCC - prezentacja rynku skandynawskiego]

W programie konferencji, oprócz prezentacji nt. generalnych informacji dotyczących rynku skandynawskiego i niemieckiego, zorganizowano dwa panele dyskusyjne.

Panele dyskusyjne:

W panelu o potencjale gospodarczym Pomorza udział wzięli:

przedsiębiorcy, którzy operują w woj. Pomorskim:

  1. Christian Bavenbek – Dyrektor Zarządzający, Sondex Sp. Z o.o. (firma duńska)
  2. Bjorn Kverneland - Prezes Zarządu, TRITEC Polska Sp. z o.o. (firma norweska)
  3. Martin Thompson - Prezes Zarządu, Panlink (firma szwedzka)
  4. Marek Łangowski - Prezes Zarządu, TMA Labs (firma polska)
  5. Maciej Wasielewski – Project Manager, CRIST S.A (firma polska)

krajowi i regionalni przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu:

  1. Anna Polak-Kocińska - Członek Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
  2. Marcin Piątkowski – Dyrektor, Invest in Pomerania – Agencja Rozwoju Pomorza SA
  3. Kiejstut Żagun – Dyrektor, KPMG w Polsce
  4. Mirosław Kamiński – Prezes Zarządu, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 

Tematem dyskusji było m.in. jak postrzegane jest woj. Pomorskie i region słupski przez przedsiębiorców, jego atuty a także słabsze strony oraz dlaczego warto tu inwestować i rozwijać działalność gospodarczą. Wnioski końcowe wykazały, że Pomorskie należy do polskich regionów najlepiej skomunikowanych ze Skandynawią i Niemcami. Ponadto, zachęty inwestycyjne jakie oferuje region tj. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, czy wsparcie inicjatywy Invest In Pomerania wzmacniają jego atrakcyjność. Prelegenci podkreślili, że ważna jest poprawa stanu infrastruktury – w szczególności drogowej (modernizacja drogi krajowej nr 6, łączącej Szczecin i Gdańsk) i kolejowej (druga linia torów na odcinku Słupsk-Gdynia); przygotowanie kadry pracowniczej poprzez wyspecjalizowane szkolenia, a także ze sfery życia dnia codziennego wykazano ... brak dyskoteki w Słupsku.

Moderatorem panelu był Dariusz Bazeli, Dyrektor Zarządzający Geoban Polska z grupy Santander oraz Lider Trójmiejskiego oddziału ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych).

SAM 2314 cr
SAM 2325 cr

W drugim panelu dyskusyjnym oddano głos gościom z zagranicy, którzy podzielili się najlepszymi praktykami dot. współpracy międzynarodowej. Specyfikę rynku duńskiego przedstawił Pan Leif Christiansen, Członek Zarządu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. O polsko-fińskiej współpracy gospodarczej opowiadał Pan Mika Pirtivvara z firmy Rapid Action Group. Rynek niemiecki zaprezentowała Pani Anna Chojnacka z Polsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej. Norweskie doświadczenia przedstawiły Panie Magdalena Polakowska i Barbara Cecylia Liwo z firmy doradczej Omega Accounting AS Group. Jakub Gebhardt ze szwedzkiej firmy Baltix podzielił się doświadczeniami nt. rynku szwedzkiego. Jedną z głównych porad z tego panelu dyskusyjnego dla polskich przedsiębiorców było nastawienie się na obopólną współpracę z partnerami z zagranicy – „co my Polacy możemy dla Ciebie zrobić, w czym Ci pomóc?" aniżeli „moja oferta jest najlepsza na świecie, musisz ją wybrać". Nie zawsze oficjalny strój ma znaczenie, cenione są bardziej kompetencje i przygotowanie merytoryczne. Bardzo ważne jest także długofalowe budowanie relacji biznesowych.

- "Uczestnicy konferencji udowodnili, że współpraca międzynarodowa jest możliwa i oczekiwana, jednakże pod pewnymi warunkami. Jednym z ważniejszych jest zrozumienie różnic kulturowych pomiędzy biznesem skandynawskim, niemieckim, a polskim i budowanie kooperacji poprzez wzajemne zrozumienie. Różnice nie są barierami, ale zapowiedzią interesującej przygody, na jaką każdy, perfekcyjnie przygotowany przedsiębiorca, może liczyć. Co więcej, współpraca z partnerami z Niemiec i Skandynawii, będzie nie tylko trwała i pod każdym względem profesjonalna, ale nierzadko przeradza się w coś więcej - długofalową więź biznesową. A najważniejszą wartością dodaną tej współpracy jest poszerzanie wachlarza tzw. kompetencji miękkich, które przesądzają o naszym sukcesie codziennie" podsumowała dr Anita Frankowiak moderator drugiego panelu dsyksyjnego -  Dyrektor Generalny i Zarządzający na Skandynawię i Kraje Nadbałtyckie z Instytutu Dyplomacji.

"Miasto Słupsk – PAIiIZ – współpraca na rzecz promocji gospodarczej regionu słupskiego".

Podczas Konferencji miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Celem podpisania Porozumienia jest promocja gospodarcza regionu słupskiego i podniesienie jego konkurencyjności. Współpraca z PAIiIZ pozwoli Miastu nie tylko uzyskać lepszą jakość w pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów, ale też ułatwi wykreowanie w Mieście przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Rozwój gospodarczy Miasta Słupska oraz całego regionu jest priorytetem dla obecnych władz Miasta. Nawiązanie współpracy z PAIiIZ w znacznym stopniu ułatwi działania prowadzące do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności Słupska na gospodarczej mapie Polski.

SAM 2365 cr
[Robert Bierdoń i Anna Polak-Kocińska podpisują porozumienie]

Na koniec konferencji wszyscy zaproszeni goście mieli okazje do networkingu podczas lunchu.

Wizyty studyjne dla zagranicznych gości.

Dla wszystkich gości z zagranicy, którzy przybili do Słupska na konferencję zorganizowano wizyty studyjne do skandynawskich firm działających w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Redzikowie oraz w Słupsku (Tritec Polska Sp. zo .o. oraz Scania Production Słupsk S.A.) Ponadto goście odwiedzili Słupski Inkubator Technologiczny, a w nim firmę Apator Telemetria i Pracownię Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych.

tritec1tritec4
[Wizyta w firmie Tritec]

autobusapatortma
[Wizyta w Scani i Słupskim Inkubatorze Technologicznym]

Konferencja organizowana była w ramach projektu pt. „INWESTUJ W POMORSKIE II – Promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu województwa pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Patronat honorowy objęli Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Projekt wspiera również Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Polsko-Niemiecka Izba Gospodarcza.

Do pobrania:


"Skandynawskie firmy w polskim krajobrazie - 10-lecie Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej"

Linki do katalogu SPCC:


Celem projektu jest promocja i wsparcie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw (MŚP) oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej woj. Pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech. Projekt zakłada organizację 5 wyjazdowych zagranicznych misji gospodarczych do krajów Skandynawii (Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia) oraz Niemiec. Branże priorytetowe: ICT, odnawialne źródła energii oraz ekotechnologie.

W trakcie wyjazdów planowane są udziały w targach, organizacja spotkań B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami klastrów i parków technologicznych. Dla zrekrutowanych przedsiębiorców zorganizowane zostaną również warsztaty przedwyjazdowe, których główną tematyką będzie wzmocnienie aktywności międzynarodowej poprzez ukazanie różnic kulturowych w biznesie oraz specyfiki rynków w krajach docelowych.

Zapraszamy przedsiębiorców z Pomorza do udziału w projekcie!

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu:
Tel: 59 840 11 73
Fax: 59 841 32 61
E-mail: invest@parr.slupsk.pl

Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na Facebook'u: facebook.com/SlupskSEZ 

 

Osoby kontaktowe:
Bartosz Świtała, Kierownik Projektu – kom. 604 450 206, bartek@parr.slupsk.pl
Marcin Ingielewicz, Koordynator ds. Organizacji i Promocji, marcin.ingielewicz@sit.slupsk.pl

Patronat honorowy:

jasne-poziom-eng jpeglogo MarshalPomorskie h70logo NorwegianEmbassy h70logo MPG h70invest in Poland 70

Nasi partnerzy:

 logo investinpomerania h70logo wphi-en h70

loga eu

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 1 – Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie: 1.6 Promocja gospodarcza regionu
Poddziałanie: 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.


SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami