Przedstawiamy zestaw odnośników do stron internetowych podmiotów, które udzielają wsparcia dla przedsiebiorców ze środków Unii Europejskiej w celu zwalczania COVID-19.

Pożyczki z funduszy UE


W ramach funduszy strukturalnych wprowadzono zmiany w wydatkowaniu środków w celu zwalczania COVID-19 oraz wsparcia podmiotów dotkniętych epidemią. Szczegółowych informacji udzielają: 


Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacje dotyczące wsparcia na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w ramach środków z funduszy strukturalnych


Horyzont 2020 - środki z programu przeznaczone na badania w celu zwalczania COVID-19


Pomoc publiczna
- Komisja Europejska w marcu 2020 r. uelastyczniła zasady ubiegania się o pomoc publiczną. Informacje poniżej:


W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Departamentem Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów