szpitale
 
Zachęcamy do wsparcia szpitali i włączenia się do akcji #wspieramyszpitale.
Jednostki służby zdrowia (szpitale, przychodnie) są w pierwszym rzędzie narażone na problemy wynikające z braku wystarczających zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem COVID-19. 
 
Pomysł akcji #wspieramyszpitale narodził się w połączonym zespole Rhenus Office Data oraz G1ant. Partnerzy współpracujący na co dzień w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów postanowili znaleźć rozwiązanie palącego problemu: jak chronić medyków?
 
Okazuje się, że technologia może minimalizować ryzyko związane z zakażeniem pracowników służby zdrowia, którzy w pierwszej linii stykają się z pacjentami. W szczególności dotyczy to tych placówek które świadczą usługi niezwiązane z COVID-19. Brak dostępu do usług medycznych może przyczynić się do znacznego zwiększenia ofiar trwającej pandemii. Wdrożenie automatycznego procesu rejestracji poszerzonego o pytania pre-selekcyjne dotyczące możliwego kontaktu z wirusem znacząco ułatwią decyzje co do zastosowanej procedury w przypadku pacjenta.

Koszt wdrożenia pełnego zautomatyzowane procesu dla szpitala to między 16.000 a 40.000 złotych. Rhenus Data Office oraz G1ant zrezygnowały z wynagrodzenia. Pozostają koszty zewnętrznych podmiotów, które wynoszą 4.000 złotych, by jeden ze szpitali z  listy mógł otrzymać zautomatyzowany proces rejestracji.

Przykładem udanego wdrożenia robotycznego pomagającego w walce z pandemią koronawirusa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Robot skrócił istotnie czas oczekiwania na przyjęcie na oddział, gdyż proces rejestracji skrócony jest do minimum. Od teraz technologia RPA jako cyfrowy asystent pomaga personelowi w Izbie Przyjęć 24 godziny na dobę.

więcej informacji....