Poniżej publikujemy regulacje dotyczące możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc publiczną w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. 2018, poz. 1698) teren całego kraju został objęty programem Polska Strefa Inwestycji. Poszczególne powiaty kraju zostały przypisane do spółek zarządzających strefami ekonomicznymi. Obszar pozostający we właściwości Zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego (5 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu), zachodniopomorskiego (8 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu) oraz wielkopolskiego (1 powiat).

Tekst jednolity ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1752 z 2020r.) - link

Ustawa  w języku angielskim - link

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.) - link
Załącznik nr 1:
Tabela 1 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług - link
Tabela 2 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym - link
Tabela 3 - Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - link

Rozporządzenie w sprawie pomocu publicznej w języku angielskim - link

  • Formularz wniosku o udzielenie decyzji o wsparciu - tutaj (PDF)
  • Lista załączników do wniosku - tutaj

Plan Rozwoju Inwestycji do roku 2020 (z perspektywą do 2030) dla obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanego przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. - tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link
Mapa obszaru zarządzanego przez Słupską SSE - link
Interaktywna mapa MPiT obszaru Polskiej Strefy Inwestycji z podziałem na spółki zarządzające strefami ekonomicznymi - link

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link

Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 27 września 2019r. - link

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495 z 2019r., art. 64) - link


Interpretacje indywidualne

System Informacji Podatkowej - wyszukiwarka interpretacji - link

  • Pierwsza interpretacja indywidualna z 27 grudnia 2018 r. dot. decyzji o wsparciu dla „zakładu w toku” w ramach inwestycji – zwiększenie zdolności produkcyjnych. W zakresie rozliczenia pomocy publicznej z podatku obliczanego od całego dochodu - Sygnatura - 0114-KDIP2-3.4010.255.2018.1.MS - link

Wyroki i orzeczenia

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2019r. dot. podatku dochodowego od osób prawnych - łączenie limitu pomocy publicznej na terenie kilku Specjalnych Stref Ekonomicznych.  Sygnatura - I SA/Rz 1210/18 - link

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców uzyskaniem decyzji o wsparciu zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 59 840 11 73

Wprowadził: AJ