Akty prawne regulujące udzielenie wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - wykaz aktów prawnych

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. Un. poz. 1752 z 2020r.)- link
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 2861 z 2022r.) - link
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 2813) - link

Załączniki do w/w rozporządzenia ws. pomocy publicznej (Dz.U. poz. 2861 z 2022):

 • Tabela 1 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług - link
 • Tabela 2 - Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym - link
 • Tabela 3 - Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - link
 • Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu plik .pdf- link lub wersja Word - link

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o decyzję o wsparciu na inwestycje w obszarze SSSE (aktualizacja styczeń 2023r.):

 

Pozostałe akty prawne i dokumenty:

 • Objaśnienia podatkowe z dnia 6 marca 2020 r. dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - link
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.) - link
 • Mapa obszaru zarządzanego przez Słupską SSE - link
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 28 września 2023r. - link
 • Inteligentne specjalizacje Województwa Pomorskiego - link
 • Inteligentne specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego - link
 • Inteligentne specjalizacje Województwa Wielkopolskiego - link
 • Krajowe Klastry Kluczowe - link

Plan Rozwoju Inwestycji do roku 2020 (z perspektywą do 2030) dla obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanego przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 21.02.2022  - tutaj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.) - link

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (M.P. Poz. 260 z 2017r.) - link

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1495 z 2019r., art. 64) - link


tel. 59 840 11 73, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wprowadził: AJ

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami