Szkolnictwo na obszarze zarządzanym przez Słupską SSE

W obszarze wpływów Zarządzającego SSSE funkcjonują:

 • 71 szkół branżowych I stopnia ,
 • 8 Centrów Kształcenia Praktycznego,
 • 4 uczelnie wyższe publiczne:
  • Akademia Pomorska w Słupsku - www
  • Politechnika Koszalińska w Koszalinie - www,
   • zamiejscowy wydział w Szczecinku - www,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie - www
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu - www

W regionie działają ponadto 2 niepaństwowe uczelnie wyższe w Koszalinie i Słupsku:

 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych - www
 • Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku - www

Przy Politechnice Koszalińskiej oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu funkcjonują ośrodki badawcze. Łączna liczba studentów w/w uczelni wyższych wynosi około 9 tysięcy.

Rozwinięta sieć szkół branżowych i średnich w regionie zapewnia ofertę edukacyjną dla kadry o profilu technicznym.


 Ważne strony WWW dot. szkolnictwa:

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - www
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej - www
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku - www
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie - www
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu - www
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej - www
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - www
 • Promocja podnoszenia kwalifikacji zawodowych w woj. pomorskim - www
 • Barometr zawodów - www

Podjęte są działania aktywizujące w zakresie szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego - tutaj strona internetowa POWER

Wprowadziła: AJ (Aktualizacja 30.11.2018 MK)

SIT logo kolor v9

Wystartuj z nami

logo SSSE pl

Inwestuj z nami

logo PARR pl

Rozwijaj się z nami